2013. szeptember 17., kedd

Fotóim - Szombathely - 1. rész

Mostanában újra elkezdtem "fotózni", csak saját örömömre, kedvem szerint. Középiskolás koromban volt egy korszakom, amikor szerettem volna fotózással foglalkozni, de a későbbiekben máshogy alakultak a dolgok, sok minden más is érdekelt, így nem ebben az irányban folytattam a tanulmányaimat. Még általános iskolában - felső tagozatban - jártam fotó szakkörre, ahol még a régi típusú géppel, film előhívással és fényképezéssel foglalkoztunk, amit már akkor is élveztem - sok más dolog mellett. Néha elmegyek sétálni a párom fényképezőgépével, és fotózok. Ez teljesen kikapcsol. Szóval szeretném megosztani az első ízelítőt Szombathelyről - nemcsak képekben.  :)

 

Szent Erzsébet Ferences Plébánia, Savaria tér

  A Ferences Plébánia templomról


A történelmi források szerint az Isten házát Szent András apostol tiszteletére szentelték. Az építkezés folyamán felhasználták a római épületek szerteszét heverő köveit is. 1526-os mohácsi vész után a ferences atyáknak és testvéreknek az előrenyomuló török hadak miatt el kellett hagyniuk otthonukat, s csak 1537-ben térhettek vissza kis időre az időközben lepusztult épületbe. 1541-ben a reformáció áldozata lett mind a templom, mind a kolostor. 
1633-ban Sennyei István győri püspök (1630-35) rendelkezése nyomán kezdték meg a felújítást.
1677-től gyakoriak voltak a munkálatok a kolostoron és a templomon.
1716. május 3-án tűz ütött ki a városban, a följegyzések szerint a templom tornya is áldozatul esett, a kolostor azonban átvészelte a pusztulást. Néhány év alatt helyreállították a károkat. A kolostor déli szárnyát 1730-ban emelték, mely a XX. század elején nyerte el mai formáját. 

A templomban és a gyóntató helyiségben festett ólomüveg ablakok találhatók.Szent Ferenc szobra


 
A gótikus templom időközben barokk berendezést kapott. A múlt század elején sajnos ezek egy részét átalakították és helyére oda nem egészen illő szobrokat helyeztek a korszellemnek megfelelően. Így változtatták meg a Szent Ferenc oltárt, s így került a barokk oltárra Jézus Szíve és Szűz Mária szobra. 
A templomot 1930-ban emelték plébánia rangjára. 1927-ben kezdték meg a nagy építkezést, majd 1935-ben folytatták a keleti szárny bővítésével, mivel a Trianoni békediktátumot követően a Felvidékről (Nagyszombat) ide költözött a ferences rend hittudományi főiskolája. 1945-ben kb. 500 embernek nyújtott menedéket a megszentelt épület. 1950. július 11-ig élhettek a kolostor falai között a szerzetesek, ekkor ugyanis elhurcolták őket. A lelkipásztori szolgálatot a szombathelyi egyházmegyére bízták. 1950 és 1989 között a Vakok Intézete működött a több évszázados falak között. Időközben több átalakítás történt az épületegyüttesen. Az egykori főiskola részéből Assisi Szent Ferenc Kollégium lett főiskolás hallgatók számára.
 1989 óta újra Szent Ferenc fiai lakják a régi kolostort és végzik a lelkipásztori munkát. 1990-93 között P. Sill Aba tartományfőnöksége alatt itt volt a Marian Provincia központja is.
 

A templom kapuja fölött látható az alapító Sennyei püspök címere. A gótikus templom belső tere igen értékes, s különböző stílusjegyek nyomait viseli.
Forrás: szombathely.ferencesek.hu


 A címer fölött egy Szent Erzsébet szobor látható.


Magyarok Nagyasszonya szobor

 Gondosan restaurálták a szombathelyi Szent Erzsébet ferences templom mellett felállított Magyarok Nagyasszonya szobrot. Az oszlopon olvasható felirat szerint - 'Renovirt 1858. 1983.' - ez a mostani a harmadik restaurálása. A felújítást Módy Péter szobrász-restaurátor és Heitler András festőrestaurátor végezték a Magyar Örökségvédelmi Hivatal felügyeletével. A Mária szobor Szombathely legrégibb szobra. Egy évvel Buda török iga alóli felszabadítása után állították, de írásos említése először 1841. június 14-én történt. Bőle András püspök jegyezte fel 'A fára körében létező kőképek és keresztek' cím alatt: 'Az iskolák fala oldalánál a Bold. Szűz képe oszlopon.' Ez az iskola a 'Kám utcán a Philosofiai, vagyis a Bölcselkedési oskolák szomszédságában, a Papnevelő ház ellenében' volt, a tanítómester lakása és a 'nevendékek számára két tanuló iskolaterem' tartozott hozzá. Arról nincs feljegyzés mikor telepítették át a ferences templom északi fala mellé.

Forrás:  szombathely.varosom.hu

Savaria kút
 
A kút készítőjét (Marton Lászlót) a város vezetése 1955-ben kérte fel a mű elkészítésére.
A Savaria-kút a városalapítás emlékének tiszteleg.
Forrás:  kirandulastervezo.hu/celpont/szombathely
A szökőkút közepén lévő oszlop tetjén egy Szent Erzsébet szobor látható.

További képeim a környékről:

2011. november 4-én készültek: 

 Legáth-ház – 1910-ben készült tisztán szecessziós homlokzatképzéssel.Ilyen volt Karácsonykor (2012. december 27.):

2013. január 7-én:


2013. január 14-én csodaszép hóesés volt, muszáj volt megörökíteni:
A legfrissebb képeket a hétvégén készítettem (2013. szeptember 15-én):

Savaria kút, Legáth-ház

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése